Skip to main content
https://www.youtube.com/watch?v=Nr-JoX09l-E

Dobro došli!

Incredible Destinations Events

Incredible Destinations Events Bač

„Mirna Bačka“ Special Show

Video Premiere

IDE 2022

ATB live @ Opusztaszer, Hungary

Video Premiere

IDE 2022

TOPIC live @ Opusztaszer, Hungary

Video Premiere

Veb-sajt je izrađen uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržaj ovog veb-sajta je direktno odgovoran Zajednički sekretarijat Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija i njegova institucija-domaćin, neprofitno d.o.o. Programska kancelarija Sečenji. Informacije koje se nalaze na ovom veb-sajtu ne predstavljaju zvaničnu poziciju Evropske komisije ili drugih institucija EU. Inicijatori veb-sajta nastoje da pruže precizne, ažurne i kompletne informacije kroz ovaj veb-sajt. Međutim, oni ne garantuju na bilo koji način za sadržaj ili tačnost materijala koji se nalaze na veb-sajtu.

O projektu

Incredible Destinations Events (IDE)

Incredible Destinations Events (IDE) je partnerski projekat Fondacije EXIT i Parka nacionalne baštine u Opuštaseru, u Mađarskoj, a realizuje se uz podršku IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija.

Ovaj projekat ima za cilj razvoj inovativne platforme koja promoviše turističke destinacije i kulturno nasleđe pograničnog regiona Mađarske i Srbije. Sam projekat osmišljen je na taj način da se uz učešće popularnih internacionalnih muzičkih zvezda i uz pomoć kreativne industrije i inovativnih digitalnih i video alata promovišu same destinacije.

Ciljna grupa projekta su mlađa i lokalna populacija, turisti, i predstavnici turističkih i kreativnih industrija. Aktivnosti u okviru IDE projekta teže ka uspostavljanju novog vida turističke promocije regiona, a u cilju povećanja broja posetilaca, te ekonomske i socijalne održivosti.

Incredible Destinations Events projekat realizuje se u periodu od 1. februara 2021. do 31. maja 2022, gde se kroz faze promovišu dve turističke i kulturne destinacije – tvrđava Bač u Srbiji i Park nacionalne baštine Opuštaser u Mađarskoj, na kojima će biti održana dva inovativna događaja, koji imaju za cilj brendiranje i promovisanje ovih atraktivnih destinacija, kao i kulturnog nasleđa, i privlačenje šire populacije putem digitalnih kanala komunikacija.

Na samim lokacijama kreira se atraktivni video sadržaj, uz pomoću kojeg se promoviše lepota ovih turističkih destinacija, kao i kulturno nasleđe, a uz nastupe internacionalnih muzičkih izvođača.

Video sadržaj emituje se putem kanala EXIT festivala i ONTE platforme, kao i putem kanala partnerskih medija i popularnih jutjubera i influensera.

© 2021 Incredible Destinations Events